artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

không yêu cũng đừng làm bạn – khắc việt lyrics

Loading...

em có còn yêu anh không
khi không còn như lúc trước
mỗi lần bên nhau, tay sẽ đan thật chặt
trái đất cũng như ngưng quay
rồi em yêu một ai đó khác
mang đi cả trái tim anh theo
anh phải tự lừa dối nghĩ, mai em sẽ về
dù biết sự thật đau lắm
giả vờ như tim anh vẫn không có gì
vờ như không tổn thương bởi anh mất em
là mù quáng, hay cố chấp
yêu hay tin người
để đau quên rồi lại đau
còn em khuyên cho anh dù mai thế nào
gặp lại nhau chúng ta cũng hãy vẫy chào
vì anh cố chấp như thế
mãi không chấp nhận
không yêu cũng đừng làm bạn
em có còn yêu anh không
khi không còn như lúc trước
mỗi lần bên nhau, tay sẽ đan thật chặt
trái đất cũng như ngưng quay
rồi em yêu một ai đó khác
mang đi cả trái tim anh theo
anh phải tự lừa dối nghĩ, mai em sẽ về
dù biết sự thật đau lắm
giả vờ như tim anh vẫn không có gì
vờ như không tổn thương bởi anh mất em
là mù quáng, hay cố chấp
yêu hay tin người
để đau quên rồi lại đau
còn em khuyên cho anh dù mai thế nào
gặp lại nhau chúng ta cũng hãy vẫy chào
vì anh cố chấp như thế
mãi không chấp nhận
không yêu cũng đừng làm bạn
giả vờ như tim anh vẫn không có gì
vờ như không tổn thương bởi anh mất em
là mù quáng, hay cố chấp
yêu hay tin người
để đau quên rồi lại đau
còn em khuyên cho anh dù mai thế nào
gặp lại nhau chúng ta cũng hãy vẫy chào
vì anh cố chấp như thế
mãi không chấp nhận
không yêu cũng đừng làm bạn

- all song lyrics by khac viet