artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

bazi – peykar lyrics

بازی
یاد گرفتم حرف حق رو، بزنم حتی اگه ضرر کردم
دست به دست عقلم برم من وقتی فکرام رو بغل کردم

یاد گرفتم ببخشم، یاد گرفتم بخندم،
به این زندگی که این زندگی سهمت ازت تش،
یه تیکه پارچه است و لباسای تنت یا لباس رزمت یا تیکه
های بدنت و چهار تا استخون، میدن به مادرت اینه هدیه جنگ
چشم باز کنی بوی باروت میده دهنت بچه، با این قضیه بجنگ
ولی هنوز سربازی، سر باز بزن از حرف زور
یه روزی میگیرن همین ماشین ها جات رو، تو هم محو میشی دیگه از نور بگو
بخواب بشنو صدای رفیقاتو، بعد هذیون بگو، هذیون بگو
عکس ها رو بغل کن، توی فکر خاکریز مدفون بشو، مدفون بمون
هیتلر یعنی خون، یعنی یه دنیا از این بابا شاکی
ترومن یعنی کباب، یعنی گوشت بچه های ناکازاکی
بمب ساعته، ساعت ضربان قلب، از دست بد پرت میشه تلفات جنگ
حق بده بهم بدم بیاد از این سرنوشت، این بازی
رو ببین از سر چه زشت نوشتیم ما، بهشت اینجا نیست
نه نبوده اصلا برو بارتو ببند، آخر یه جوری
میری، بقیه میگن: این نبوده اصلا داش! نه نبود اصلا!
زنده باد اون گلی که میره سر تفنگ، ولی پس میخوره با زور فشنگ
زنده باد اون دستی که ماشه رو نکشید، مرده باد دنیا
تو چشمم برق زد تنهایی فهمیدم، میخوره ته دیگ کفگیرم
ورد خوندن در گوشِت، یکیش در شد، اون
یکی چوب پنبه رفت توش، سیزدهت به در شد
کلاه رفت سرت از جنس آهن، ورزیده شدی با یه فکر لاغر
دروغ شنیدی نژادت برتر نیست اصلا، رسما چرت دیدی چرت دیدی
پای تریبون به هم میپرن ولی پشت پرده دور هم
هر شب با هم میرقصن با هم میخندن به غیرت سربازا!
به غیرت سربازا شک نکن به ناموس اسیری که دست نخورد
از گرمی بمب ها بکش به تنت سرمای سیاه جاده ها رو
از سردی جاده ها بکش به تنت گرمای اسیری تو زاغه ها رو
تف تو اون فشنگ که رفت توی سرنگ که رفت توی بازوی سرباز
واکسن قبل جنگ یه وعده، بچه جیغ می کشه بخند بهش
دهن وجدان رو ببندش، جنگ واسه صلح یه بازیه
بازی و شوخی چرنده … آه …

- all song lyrics by peykar